Úvod

Chov koní v Nemochovicích

 

Počátky chovu koní se datují od roku 1924, kdy byli přivezeni do Nemochovic první plemenní chladnokrevní hřebci. V těchto letech bylo v nejbližším okolí chováno asi 200 registrovaných chladnokrevných klisen.

Po založení jednotných zemědělských družstev v jednotlivých obcích v šedesátých letech 20. století byl asi v roce 1962 při tehdejším JZD Nemochovice založen rozmnožovací chov plemene belgického. Vlivem rozšiřování mechanizace došlo ke snížení stavu koní až na šest kusů a dva plemenné hřebce z Plemenářského podniku Tlumačov na stanici v Nemochovicích.

Od roku 1980 se postupně nakupují sportovní koně a chovné klisny nejen za účelem rozvoje jezdeckého sportu, ale zejména odchovu kvalitních hříbat vhodných ke sportovním účelům i k potažním pracím.

Na farmě Nemochovice se postupně soustřeďuje rozhodující část chovného materiálu. Ve starém dvoře dochází k rekonstrukci objektů, v rámci farmy jsou zbudovány výběhy a v okolí potřebné pastviny. V roce 1986 má JZD ve stavu celkem 43 vlastních koní, z toho 34 ve dvoře v Nemochovicích a 4 hřebce, kteří jsou majetkem Plemenářského podniku Tlumačov. V roce 1986 se na rozdíl od ostatních sportovních sezón rozsah sportovní činnosti jezdeckého oddílu rozšířil ještě na soutěž military (všestranná způsobilost), drezury a dostihy. K tomuto účelu došlo i k vybudování nového závodiště.

Činnost jezdeckého oddílu i výsledky se neustále zlepšují. V roce 1989 se dostihoví koně zúčastňují závodů v Praze, v Bratislavě, ve Slušovicích, v Topolčiankách, v Šamoríně a v Tachovicích.

V roce 1995 se v rámci ZP Hvězdlice, a. s., zúčastnili s koňmi přehlídek v Přerově na výstavě hospodářských zvířat, odkud si odvezli titul šampion s klisnou Chimérou.

V roce 1996 na první celostátní přehlídce tříletých klisen v Písku zvítězila klisna Waneta, která byla také šampionkou na výstavě v Přerově. O rok později se umístila klisna Doris v celostátním kole na 3. místě a v roce 2000 se stala šampionkou tříletých klisen na výstavě v Přerově i ve finále v Pardubicích klisna Arleta.

Tyto chovatelské úspěchy nebyly náhodné, skrývá se za nimi velmi náročná a zdlouhavá práce.

Již od roku 1981 se každoročně v Nemochovicích koná Jezdecký den.

V roce 2015 ZP Hvězdlice a.s. mění majoritního akcionáře a v rámci přechodu na čistě rostlinnou výrobu a zefektivnění výroby, chov koní ruší. Kompletní stav koní je nabídnut k odkupu a novým majitele se stává Farma Nemochovice s.r.o., která hodlá pokračovat v tradici chovu koní v Nemochovicích.

Farma Nemochovice nabízí kvalitní koně z vlastního chovu, ustájení, pastevní odchov a pronájem přepravníků na koně. Více v sekci služby.

Stránky jsou ve výstavbě, informace budou postupně doplňovány.

Naše koně využívají členové JK Farma Nemochovice z.s..

Farma Nemochovice s.r.o.

 

AKTUÁLNĚ:

 

Nabízíme volná místa na pastvině. Více zde

 

Nabízíme ustájení. Více zde

 

Vítejte !

 

Farma Nemochovice se zabývá především chovem koní plemene český teplokrevník, ustájením

a pastevním odchovem.

 

 

© Soňa Bolfová www.sonabolfova.cz sona.bolfova@tiscali.cz